Pakalpojumi

PAKALPOJUMI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDEVĒJIEM un IZĪRĒTĀJIEM / IZNOMĀTĀJIEM:

nekustamā īpašuma tirgus cenas noteikšana balstoties uz notikušajiem pārdošanas un īres/nomas darījumiem;

kvalitatīva piedāvājuma sagatavošana ar profesionālām fotogrāfijām un aprakstiem;

nekustamā īpašuma piedāvāšana un prezentēšana Latvijas nekustamo īpašumu tirgū;

pircēju un īrnieku/nomnieku piemeklēšana un pārrunu veikšanu ar tiem;

pārdošanas un izīrēšanas/iznomāšanas darījuma gaitas plānošana un organizēšana;

līgumu sagatavošana;

juridiskās un nodokļu konsultācijas.

Varam Jums palīdzēt? Izmantojiet pieteikšanās formu - Piedāvā īpašumu mums

 

PAKALPOJUMI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRCĒJIEM un ĪRNIEKIEM / NOMNIEKIEM:

meklējamā nekustamā īpašuma tirgus cenas noteikšana balstoties uz notikušajiem pārdošanas un īres/nomas darījumiem;

nekustamo īpašumu piemeklēšana un pārrunu veikšana ar to pārdevējiem un izīrētējiem/iznomātājiem;

iegādes un īres/nomas darījuma gaitas plānošana un organizēšana;

līgumu sagatavošana;

juridiskās un nodokļu konsultācijas.

Varam Jums palīdzēt? Izmantojiet pieteikšanās formu - Īpašuma piemeklēšana

 

Samaksa par pakalpojumiem atbilstoši tirgus standartiem un tikai pēc noslēgta darījuma vai saņemta pakalpojuma.