Pārdod zemi, Rencēnu iela, Pļavnieki / 1800000€

Atrašanās vieta:Rīga, Labais krasts, Pļavnieki
Iela:Rencēnu
Zemes izmantošanas veids:Jauktai apbūvei
Platība:93307 m²
Cena:1 800 000 € (19.3 €/m²)

Īpašuma apraksts

Zemes apbūves gabals pēc jaunā attīstības plāna dzīvojamam sektoram līdz 3 stāvu augstumam (JC 1 - Jauktas centra apbūves teritorija). Vienīgais piedāvājums Rīgā daudzdzīvokļu vai privātmāju mikrorajona būvniecībai mežā teritorijā. Bet vēl ir iespēja palikt pie vecā plāna, ar rūpnieciski ražošanas zonējumu. Ir tehniskie noteikumi visu pilsētas tīklu pieslēgumam (komunikācijas objekta tiešā tuvumā). Daudz vēsturisku pamatu un apbūves vietu. Teritorijā daļējs asfalta segums. Ļoti labs piebraucamais ceļš.

Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA
4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1)
4.5.1.1. Pamatinformācija
633. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā plānots
plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto vai plānots attīstīt kā apkaimes centru.
Rīgas teritorijas plānojums 3.1 Lpp.95 (242)

Šajās teritorijās primāri nodrošina mājokļa un publiskām funkcijām nepieciešamo pilsētvides
kvalitāti. Ražošanas funkcijas ir ierobežotas.
4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
634. Savrupmāju apbūve (11001).
635. Rindu māju apbūve (11005).
636. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
637. Biroju ēku apbūve (12001).
638. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): tirdzniecības un pakalpojumu objekti,
izņemot atklāta tipa pašapkalpošanās automazgātavas. Degvielas uzpildes stacijas un
transportlīdzekļu apkopes uzņēmumus atļauts izvietot zemes vienībās, kurām ir piekļuve
(tiešs pieslēgums) C vai D kategorijas ielai vai B kategorijas ielas vietējās satiksmes kustības
joslai.
639. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
640. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
641. Sporta būvju apbūve (12005).
642. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): aizsardzības un drošības iestāžu apbūve.
Brīvības atņemšanas iestādes, aizsardzības spēku kazarmas un citas valsts aizsardzības un
drošības iestādes un to funkciju īstenošanai nepieciešamās ēkas un būves – veicot
būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
643. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
644. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
645. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
646. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): veterinārās prakses; veicot būvniecības ieceres
publisko apspriešanu – cita dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve.
647. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): reliģisko organizāciju ēku apbūve, veicot
būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
648. Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtota ārtelpa, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas.
4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
649. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistīta
apbūve: 1. kategorijas vieglās rūpniecības uzņēmumi atbilstoši šo noteikumu 10. pielikuma 1.
tabulā ietvertajiem darbību veidiem, noliktavu apbūve, izņemot noliktavas, kuras ietvertas šo
noteikumu 10. pielikuma 2. tabulā un 11. pielikumā. Aizliegti objekti, kuri pēc uzglabājamo
vielu kvalificējošiem daudzumiem atbilst paaugstinātas bīstamības objekta kritērijiem.
650. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): stāvparki un pasažieru termināļi – atļauti, ja
no zemes vienības ir piekļuve (tiešs pieslēgums) C vai D kategorijas ielai vai B kategorijas
ielas vietējās satiksmes kustības joslai. Autotransporta apkopes objektus, stāvparkus un
Rīgas teritorijas plānojums 3.1 Lpp.96 (242)termināļus atļauts izvietot, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu un izvietojot
objektu ne tuvāk par 25 m no esošas dzīvojamās ēkas

  Īpašuma ID numurs: 55417

  Īpašums kartē

  • Bing karte
  • Bing bird eye
  • Openstreet Karte
  Gatis Eidmanis
  Gatis Eidmanis Aģents
  Sazināties ar aģentu:
  • Drukāt